พีเอสไอขอเรียนเชิญช่าง และท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2561 ” เติบโต Transform ” ภายในงานจะมีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่จากพีเอสไอ สุดพิเศษทางบริษัทมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสั่งจองสินค้ารุ่นใหม่ในราคาพิเศษ โดยงานจะถูกจัดขึ้นที่แรก วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ไบเทค บางนา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในภาคอื่นๆของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมงานจึงจะมีการจัดสัมนาย่อยทั่วประเทศ