บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
  • ผู้จัดการสาขา จำนวน 2 อัตรา
  •  หัวหน้าติดตั้ง (ประจำสาขารามคำแหง159) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ติดตั้ง (ประจำสาขารามคำแหง159 , สาขาปทุมธานี) จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาปทุมธานี) จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม http://psisat.com/newsite/career/