ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการสาขา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี    สาขาวิชาการขายหรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด  1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด หรืออาจเคยเป็นผู้จัดการร้านมาก่อน
 • มีความสามารถในการบริหารคน และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และพักอาศัยที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ (ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก)

หัวหน้าติดตั้ง (ประจำสาขารามคำแหง159) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง  30 – 35  ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิค, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านช่างแอร์ 5 ปี จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะด้านงานช่าง และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่ติดตั้ง (ประจำสาขารามคำแหง159 , สาขาปทุมธานี) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง  21 – 30  ปี  (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการเรียน รด.)
 • การศึกษาระดับ ปวช, ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิค, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านงานช่างหรือประสบการณ์ด้านติดตั้งจานดาวเทียม,กล้องวงจรปิด,แอร์  1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาปทุมธานี) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง  21 – 35  ปี  (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการเรียน รด.)
 • การศึกษาระดับ  ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิค, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จานดาวเทียม,กล้องวงจรปิด,แอร์  1 ปี (หรือมีทักษะด้านการขาย)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถพูดโน้มน้าว จูงใจ ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

Benefits

 • หอพักสวัสดิการพนักงาน(พักฟรี) + บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
 • เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบัติ
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 50,000 บาท
 • เงินสวัสดิการพิธีมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • เงินสวัสดิการเยี่ยมไข้ (กรณี Admission)
 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • สวัสดิการวันเกิดพนักงาน หยุด 1 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อื่นๆ

ส่ง Resume มาที่ niyakorn@psisat.com หรือ โทร: 083-045-8279 (คุณปุ้ย)

สมัครด้วยตนเองที่ 588 อาคาร PSI Hollding ซอยศรีนครินทร์ 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250