• รับสัญญาณในระบบดิจิตอลแบบแยกจุดอิสระ
 • รับสัญญาณเข้าได้ถึง 5 Input ได้มากถึง 4 ดาวเทียม และ 1 Antenna
 • แยกจุดรับชมได้ถึง 8 จุด
 • มีวงจรขยายสัญญาณภายใน เหมาะกับการเดินสายไกล
 • ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี เปิดใช้งานได้เป็นเวลานาน ยืดอายุการใช้งาน
 • มี Power Supply ในตัวสำหรับควบคุมการตัดต่อด้าน Input ได้ถูกต้องและแม่นยำ

 • Zinc die-cast housing, nickel-plated
 • Excellent quality component , professional circuit design and low loss
 • Excellent quality chip , professional program design and compatible with more types of satellite receiver
 • DiSEq2.0 , supports bi-directional DiSEqC full control functions
 • Select one of four satellite signals through DiSEqC commands supplied from satellite receiver
 • Utilize one coaxial cable to transmit control instruction and satellite signal simultaneously
 • Support DiSEqC “standby” command
 • Switching Signal : DiSEqC 1.0,2.0
 • Connectors:“F”type female

 • รับสัญญาณในระบบดิจิตอบแบบแยกจุดอิสระ
 • รับสัญญาณเข้าได้ถึง 5 Input ได้มากถึง 4 ดาวเทียม และ 1 Antenna
 • แยกจุดรับชมได้ถึง 12 จุด
 • มีวงจรขยายสัญญาณภายในเหมาะกับการเดินสายไกล
 • ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี เปิดใช้งานได้เป็นเวลานาน ยืดอายุการใช้งาน
 • มี Power Supply ในตัวสำหรับควบคุมการตัดต่อด้าน Input ได้ถูกต้องและแม่นยำ

 • รับสัญญาณในระบบดิจิตอบแบบแยกจุดอิสระ
 • รับสัญญาณเข้าได้ถึง 5 Input ได้มากถึง 4 ดาวเทียม และ 1 Antenna
 • แยกจุดรับชมได้ถึง 12 จุด
 • มีวงจรขยายสัญญาณภายในเหมาะกับการเดินสายไกล
 • ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี เปิดใช้งานได้เป็นเวลานาน ยืดอายุการใช้งาน
 • มี Power Supply ในตัวสำหรับควบคุมการตัดต่อด้าน Input ได้ถูกต้องและแม่นยำ