กติกาการร่วมสนุก

1. ซื้อสินค้าพีเอสไอ (*จานดาวเทียมพีเอสไอ,กล่องรับสัญญาณ,แอร์พีเอสไอ,กล้องพีเอสไอ,เครื่องแยกน้ำ) พร้อมทั้งลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชั่น PSI Fix IT โดยระบุชื่อลูกค้าผู้ใช้,ช่างติดตั้ง พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน แล้วทุกรายชื่อจะเข้ามาอยู่ในระบบของพีเอสไอทันที
2. ผู้โชคดีจะมาจากการจับฉลากรายชื่อจากระบบของพีเอสไอ โดยนำรายชื่อนั้นมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลากในแต่ละสัปดาห์ ในช่วง “ครอบครัวพี เอสไอแจกใหญ่²” ประกาศผลทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : Psisats เท่านั้น!
3. แจกสร้อยคอทองคำหนัก 50 สต. ทุกสัปดาห์ และสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนแจกรางวัลใหญ่ คือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งลูกค้าผู้ใช้และช่างติดตั้ง (ของรางวัลมูลค่าเท่ากัน) จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
5. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียดการติดต่อขอรับของรางวัล โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง มาแสดงและยื่นรับของรางวัลด้วยตัวเอง ตามสถานที่ วัน และเวลาทำการที่บริษัทกำหนด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณะกุศลต่อไป การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6. เริ่มวันที่ 27 เม.ย. 2561 – วันที่ 27 ธ.ค. 2561 จับรางวัลทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 3 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ที่บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่ตั้งเลขที่ 588 ซอย ศรีนครินทร์ 16 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250