Black Ribbon
                 

banner warranty

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์
รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาการรับประกัน 14 เดือน

          

sms

สมัครรับข้อมูลจาก PSI ผ่าน ระบบ SMS
พิมพ์ PSIPR เว้นวรรค ใส่ชื่อ จังหวัด ส่งมาที่หมายเลข 4520889

           

complain

ผู้ใช้ / ช่าง ส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่โดยตรง
ผู้ให้บริการช่องรายการ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

 
video69
Video

สื่อส่งเสริมการขายแนะนำตัวสินค้า
วิธีการใช้งานเบื้องต้น ฯ

  
support-line
  
cloud79
Software

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
อัพเดทล่าสุด

  
support-line
  
o5icon
Software

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
อัพเดทล่าสุด

  
support-line
  
 
document56
E-Book

คัมภีร์ดาวเทียมออนไลน์
ฉบับแรก-เล่มล่าสุด


  
support-line
  
settings20
Tech Support

ข้อมูลการติดตั้งจานดาวเทียม
การใช้งานเครื่องรับสัญญาณ

  
support-line
  
folder60
Manual

คู่มือ การติดตั้งจานดาวเทียม
เครื่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ