การสำรองข้อมูลใน OCS 8

แนะนำวิธีการสำรองข้อมูล OCS-8 มีขั้นตอนดังนี้นะคะ
PSI CUSTOMER CARE 1247