การใช้งานโหมด AP กล้อง FREEDOM (iOS)

แนะนำการใช้งานโหมด AP กล้อง FREEDOM ผ่านมือถือระบบ IOS มีขั้นตอนดังนี้นะคะ
PSI CUSTOMER CARE 1247