คำนวณขนาดการติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมรับข้อเสนอดีๆจาก NextE

การคำนวณนี้คำนวณเพื่อที่จะหา Package ที่เหมาะสมและแสดงผลตอบแทนในการติดตั้งโซล่าเซลล์

 

ประเภทสถานที่ตั้ง

ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า

ช่วงกลางวันใช้ 50 % และ ช่วงกลางคืนใช้ 50 %

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน

คำนวณ