ช่องทีวีย้ายระบบการออกอากาศดาวเทียม THAICOM ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

         แจ้งลูกค้าผู้ใช้กล่องพีเอสไอทุกท่าน เพื่อความต่อเนื่องในการรับชมช่องรายการครบทุกช่อง ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.01 น. ช่องทีวีทั้งหมดจะทำการย้ายออกจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 6 และ 8 แนะนำให้ท่านทำการดึงปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกและเสียบใหม่ เพื่อให้เครื่องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุด เมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จะสามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติ

         กรณีลูกค้าผู้ใช้จานดาวเทียมระบบ KU-Band (จานทึบ) ไม่สามารถรับชมช่องรายการได้ แนะนำให้เปลี่ยนหัวรับ (LNB) เป็นแบบ Universal ค่า 10600 เพื่อรองรับการส่งสัญญาณในดาวเทียมไทยคม 8 และรับชมช่องรายการได้ตามปกติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่