ช่องรายการโทรทัศน์ดาราเดลี่ทีวี ขอยุติการออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป