ช่องรายการ FAN TV ลำดับช่อง 87 ขอยุติการออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผลงานของ Fan TV มาโดยตลอด