ดาวเทียมไทยคม 5 ยุติการส่งสัญญาณขึ้นคู่ขนาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

         แจ้งลูกค้าผู้ใช้กล่องพีเอสไอทุกท่าน ทางไทยคมจะยุติการส่งสัญญาณขึ้นคู่ขนาน ที่ดาวเทียมไทยคม 5 ทั้งระบบ C Band และ KU Band ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.01 น. โดยจะเปลี่ยนไปใช้งานที่ดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทยคม 8 เท่านั้น 

         เพื่อความต่อเนื่องในการรับชมช่องรายการครบทุกช่อง กรณีลูกค้าผู้ใช้จานดาวเทียมระบบ C Band (จานตะแกรง) ให้ทำการดึงปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใหม่ เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุด ก็จะสามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติ กรณีลูกค้าผู้ใช้จานดาวเทียมระบบ KU Band (จานทึบ) แล้วไม่สามารถรับชมช่องรายการได้ ให้เปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB โดยติดต่อช่างใกล้บ้าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่