จังหวัด

มุมส่าย

มุมก้มเงย

กรุงเทพมหานคร

239.92

54.72

กาญจนบุรี

237.50

54.16

ชัยนาท

237.48

56.17

นครนายก

239.66

55.94

นครปฐม

239.86

54.86

นนทบุรี

239.17

54.79

ปทุมธานี

238.66

55.16

อยุธยา

238.51

55.24

เพชรบุรี

238.48

54.17

สุโขทัย

232.63

56.31

ราชบุรี

239.02

53.88

ลพบุรี

238.12

55.45

สมุทรปราการ

240.07

54.74

สมุทรสงคราม

239.84

54.35

สมุทรสาคร

239.88

54.54

สระบุรี

238.59

55.49

สิงห์บุรี

237.82

55.34

สุพรรณบุรี

238.86

55.64

อ่างทอง

238.18

55.26

อุทัยธานี

236.51

55.68

จันทบุรี

244.45

56.47

ฉะเชิงเทรา

241.26

55.82

ชลบุรี

240.61

54.89

ตราด

244.53

56.03

ปราจีนบุรี

239.46

56.14

ระยอง

242.78

55.02

สระแก้ว

242.29

56.86

กำแพงเพชร

233.57

55.63

ตาก

233.81

56.17

นครสวรรค์

237.07

56.43

พิจิตร

234.88

56.42

เพชรบูรณ์

237.08

57.95