นโยบายความเป็นส่วนตัว PSI Corporation

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรักษาความลับของผู้ใช้งาน (User) มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์และบริการทั้งหมดของ PSI Corperation ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต บริการออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การสำรวจ การแลกรับสิทธิ์ การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันสินค้า บริการหลังการขายหรือบริการซ่อม และบริการอื่นของ PSI ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว PSI Corporation

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรักษาความลับของผู้ใช้งาน (User) มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์และบริการทั้งหมดของ PSI Corperation ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต บริการออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การสำรวจ การแลกรับสิทธิ์ การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันสินค้า บริการหลังการขายหรือบริการซ่อม และบริการอื่นของ PSI ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้

 

1. เราคือใคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมโดยพีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในกรณีที่ท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวกรุณาติดต่อ

สถานที่ติดต่อ :

 • สำนักงานใหญ่: เลขที่ 588 ซ.ศรีนครินทร์ 16 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 • ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ: https://psisat.com/service-center/
 • ช่องทางการติดต่อ : Call Center 1247, Line: @PSI1247, Facebook: http://bit.ly/facebookpsi

 

2. ข้อมูลส่วนตัว คืออะไร?

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม”

 

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง

ข้อมูลสมาชิกเว็บไซต์ www.psi.co.th อาทิ ข้อมูลที่อยู่อาศัย อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน การทำธุรกรรมต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นของสมาชิกเว็บไซต์ของบริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นความเสียหายของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นรับทราบ เพียงแต่จะนำเอามาปรับปรุง ส่งเสริมการทำการตลาดสำหรับแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ที่เกิดผลดีให้กับสมาชิกได้รับทราบ

 • ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ
 • ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอด จะไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นความลับของสมาชิก
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามายังเว็บไซต์ บริษัทฯ ทางเว็บไซต์ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address), ชื่อ (Name), ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address), เขตไปรษณีย์ (ZIP Code), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) และข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำเป็น
 • ในกรณีที่ทำการสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ psi.co.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex), อายุ (Gender), สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites), ความสนใจ (Interests), หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ เช่น ที่อยู่อาศัย เอกสารการชำระเงิน เป็นต้น
 • เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการของเว็บไซต์ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ และนำผลสถิตินั้นไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ psi.co.th ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 • บริษัทฯ ขอแนะนำให้สมาชิกทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เพื่อสิทธิ์ประโยนช์ของท่านสมาชิกเองเพื่อที่จะเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้

4. ข้อมูลส่วนตัวที่คุณจะให้กับเราโดยตรง

คุณสามารถให้ข้อมูลแก่เราได้โดยตรง เช่น

 • เมื่อคุณสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์กับเรา เราจะขอเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่พักอาศัย หรือที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อใช้ในการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสั่งซื้อสินค้า
 • หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องชำระเงินจากเรา เราจะขอเก็บข้อมูลของคุณ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลในการจัดส่งและชำระเงินของคุณเพื่อที่จะดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณ
 • เมื่อคุณติดต่อศูนย์บริการ เราจะขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและผลิตภัณฑ์ที่คุณสอบถามเพื่อจะได้ตอบกลับได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของเรา การสนทนาจะได้รับการบันทึกในระบบ

5. ข้อมูลการใช้บริการของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรงกับเราแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของคุณ โดยวิธีการอื่นๆ ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ข้อมูลอุปกรณ์: ชื่อผลิตภัณฑ์, หมายเลข Serial number, วันเดือนปีที่ทำการสั่งซื้อสินค้า, ประกันสินค้า, รหัสการขาย, ที่อยู่ IP, คุกกี้ และข้อมูลการสมัครสมาชิก
 • ข้อมูลรายการบันทึก: ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อผิดพลาด และข้อมูลการใช้งาน เช่น เวลาและระยะเวลาที่คุณใช้บริการ ข้อมูลใด ๆ ที่มีการจัดเก็บไว้ในคุกกี้ที่เราตั้งค่าไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลการชำระเงินสินค้า เป็นต้น
 • ข้อมูลตำแหน่ง: สัญญาณ GPS เพื่อใช้งานสำหรับการเรียกใช้บริการช่างมาตรฐานของ PSI ไปยังจุดที่ท่านพักอาศัยอยู่ หรือจุดรับบริการที่ท่านทำการระบุ GPS ไว้
 • ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของ PSI: คำที่คุณพิมพ์เมื่อคุณเปิดใช้งานการคาดเดาข้อความ การให้บริการคุณสมบัตินี้อาจเชื่อมกับบัญชีของแอปพลิเคชั่น PSI เพื่อซิงค์ข้อมูลสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถล้างข้อมูลได้โดยไปที่การตั้งค่าการคาดเดาข้อความ
 • ข้อมูลการรับชม: ข้อมูลเกี่ยวกับช่องรายการต่างๆ ที่คุณเลือกรับชมทางแอปพลิเคชั่นของ PSI
 • ข้อมูลอื่นๆ: เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เช่น แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้มีการเก็บข้อมูลการเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ วิธีการที่คุณโต้ตอบกับเนื้อหาที่ผ่านบริการ

 

6. ข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งคุณให้ความยินยอมที่จะทำการส่งมาให้เรา เช่น ข้อมูลที่อยู่ ในการจัดส่งสินค้า ที่อาจจะขอเพิ่มเติมจากคุณเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้

7.การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจากเครื่องมืออื่นๆ

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในการทำกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สาม ที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น บริการ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการปรับปรุงการให้บริการ ช่วยให้เราทราบถึงประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น และการใช้บริการ Bitly ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าใช้งานโปรโมชั่น ที่เรามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดต่อไป

==============================================================

 

8. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
 • เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การทำการตลาด
 • เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าหรือบริการต่างๆ
 • เพื่อใช้ในการติดตามบริการหลังการขาย
 • เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกกับเรา
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในการใช้บริการของเรา
 • เพื่อใช้ในการปรับแต่งข้อมูลสินค้าให้เหมาะกับบุคคลและการใช้งานสินค้านั้นๆ
 • เพื่อแสดงข้อมูลความสนใจต่างๆ ของคุณผ่านทางเว็บไซต์
 • เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเรา
 • เพื่อขอความคิดเห็นของคุณ ใช้ในการสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงคุณภาพการทำงาน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

9. บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมของคุณนั้น โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในองค์กรของเราเท่านั้น ให้เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่คุณ ซึ่งจะดำเนินการให้ข้อมูลตามคำร้องขอเท่านั้น

10.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย

 • เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ในระบบ Server ที่มีการตั้งรหัสความปลอดภัยการเข้าใช้งาน เพื่อป้องการการโจรกรรมทางเทคโนโลยี
 • เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลอื่น

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลของคุณ เพื่อป้องกันข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามที่สมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณแล้ว แต่ไม่มีเว็บไซต์ การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดที่จะปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง

11. ข้อมูลของคุณส่งไปที่ใดบ้าง

การใช้บริการของคุณนั้น จะมีการเก็บข้อมูลและรวบรวมผลข้อมูล โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในองค์กรของเราและภายในประเทศที่อยู่อาศัญของคุณ 

12. สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม ลด แก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ และสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือยกเลิกสินค้าได้ตามต้องการ หากต้องการส่งคำขอที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณหรือสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อเราที่สำนักงานใหญ่ หรือศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ 

ศูนย์บริการ: https://psisat.com/service-center/

==============================================================

13. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จำเป็น ในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกำหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม 

 

==============================================================

14. ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราเพื่ออัปเดตการตั้งค่าที่คุณต้องการ แก้ไขข้อมูลของคุณ ส่งคำขอ หรือสอบถามวิธีการใช้งานอื่นๆ โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือ

Call Center: 127

Line: @PSI1247 

Facebook: http://bit.ly/facebookpsi

14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า