ปรับระบบการส่งสัญญาณความชัดในการรับชมช่องรายการ

ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน

                  ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ช่องรายการบางช่องบนกล่องรับสัญญาณ PSI จะทำการปรับระบบการส่งสัญญาณ เพื่อเพิ่มความคมชัดเต็มรูปแบบในระบบ MPEG-4 (HD) ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณ รุ่น SX, O2 และ OKX ไม่สามารถรับชมช่องรายการได้

                 
ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใด ประสบปัญหาในการรับชม
สามารถติดต่อช่างติดตั้ง ศูนย์บริการพีเอสไอ หรือ PSI Call Center 1247