ปรากฎการณ์ Sun Outage 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 24 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 13:30 – 14:30 น.

ปรากฎการณ์ Sun Outage 2565

ปรากฎการณ์ Sun Outage 2565

ปรากฎการณ์ Sun Outage 2565