ระบบโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตรในปัจจุบันมีกี่แบบ?

            สวัสดีค่ะทุกคน….วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบโซล่าเซลล์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันกันนะคะว่ามีกี่แบบ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้หยิบยกบทความเรื่องโซล่าเซลล์ให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกันมาบ้างแล้ว ว่ามีลักษณะการทำงานแบบใด

            โซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูง ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ไม่หมด และเป็นพลังงานสะอาดไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และทุกคนรู้ไหมคะว่าระบบโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีกี่แบบ ไม่รู้ใช่ไหม… วันนี้เราจะมาบอกทุกคนกันค่ะ

ระบบโซล่าเซลล์ ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมี 2 แบบ ดังนี้

            1. ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

เป็นระบบที่ใช้ไฟกลางวัน เป็นระบบที่ประหยัดที่สุด ใช้เฉพาะในตอนกลางวัน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรโดยระบบใช้ไฟกลางวัน เป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเกษตรกรเพราะจะทำให้เกษตรกรไม่ต้องจ่ายค่าไฟ หรือค่าน้ำมันในการสูบน้ำเข้านาและทำการเกษตร อีกทั้งระบบนี้ยังเป็น ระบบที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด ทำให้เกษตรกรที่มีเงินลงทุนน้อยก็สามารถ เข้าถึงเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เช่น ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ตัวอย่างการคำนวณ

            หากเกษตรกรต้องการใช้ปั้มซับเมอร์ส 1 แรงม้า 750 วัตต์/24 โวลล์ เพื่อสูบน้ำบาดาล จะต้องทำอย่างไรบ้าง มีวิธีการดังนี้

            1) ก่อนทำการคำนวณออกแบบระบบ เกษตรกรจะต้องทราบพิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาเลือกพิกัดของแผงโซลล่าเซลล์จากแรงไฟฟ้าเป็น 24 โวลล์

            2) ดูค่าพิกัดการใช้ไฟฟ้า จากฉลากที่ติดมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากตัวอย่าง คือ 750 วัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คู่มือการใช้โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรฉบับชาวบ้าน 25

            3) หาจำนวนแผงจากวัตต์เครื่องใช้ไฟฟ้า/วัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ = 750/330 = 2.27 แผง ปัดเศษขึ้น เป็น 3 แผง

            4) พิจารณาแรงดันไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ขนาด 330w ต่อขนานกัน เพื่อไม่ให้แรงดันไฟฟ้ามากเกินไป

  2. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

            เป็นระบบที่ใช้ไฟกลางวัน ระบบนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่แล้ว ซึ่งระบบนี้จะคล้ายกับระบบ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แต่จะมีการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ โดยระบบนี้ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ปั้มน้ำ

ตัวอย่างการคำนวณ ปั๊ม 2 แรงม้า 1500 วัตต์ 220 โวลล์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง มีวิธีการดังนี้

            1) ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการปั๊มน้ำต้องการใช้กำลัง ไฟฟ้า 1500 วัตต์

            2) หาพิกัดของอินเวอร์เตอร์ และกำลังไฟฟ้าที่ต้องผลิตได้จากแผงเมื่อต้องการกำลังไฟฟ้า 1500 วัตต์ อินเวอร์เตอร์ก็จะต้องแปลงไฟได้ไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์

            3) หาจำนวณของแผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าตามที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการในการแปลง กระแสไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ จะมีการสูญเสียกระแสไฟฟ้า ในขณะแปลงด้วยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ อินเวอร์เตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 85 % ซึ่งเราสามารถคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ต้องผลิตได้จาก

            กำลังไฟที่ต้องการ(วัตต์)/ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์

            =1500/0.85 =1764.7 วัตต์ หรือประมาณ 1800 วัตต์

           

เมื่อเราทราบกำลังไฟฟ้าที่ต้องผลิตแล้ว เราสามารถหาจำนวณแผงที่จะต้องใช้ได้จาก

            กำลังไฟที่ต้องผลิตได้(วัตต์)/กำลังไฟฟ้าต่อแผง (วัตต์)

            = 1800/330 = 5.45 แผง ให้ปัดเศษขึ้น จะต้องใช้ 6 แผง

            4) ตรวจตอบระบบแรงดันไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้ได้ตามพิกัดของอินเวอร์เตอร์ระบบแรงดัน จะต้องไม่เกิน พิกัดของ อินเวอร์เตอร์

 

 

หรือหากสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

CALL CENTER : 1247

Web site : PSI.CO.TH

LINE : @PSI1247

FB : https://www.facebook.com/psisats