แนะนำวิธีการสลับใช้งานโหมด WIFI กล้อง PSI รุ่น FREEDOM ในระบบ IOS มีขั้นตอนดังนี้นะคะ
PSI CUSTOMER CARE 1247