วิธี Format SD CARD ในกล้อง Robot

บันทึกทุกเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำ FORMAT SD CARD ของกล้อง ROBOT ก่อนทุกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ
PSI CUSTOMER CARE 1247