แจ้งเกิดปรากฎการณ์ Sun Outage ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 นี้

เรียน  ท่านลูกค้า พีเอสไอ ทุกท่าน

          เนื่องจากจะมีการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ SUN OUTAGE 2563 เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เมื่อโลก ดาวเทียม และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทําให้เกิดเป็นคลื่นสัญญาณรบกวน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจส่งผลกระทบกับเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) บางรุ่น
         โดยในช่วงนี้จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 17 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 13:20-14:00 น. และในแต่ละวันจะเกิดขึ้นประมาณ 1-40 นาที หลังจากหมดช่วงการเกิด Sun Outage ไปแล้ว หากไม่สามารถรับสัญญาณได้ตามปกติ แนะนำให้ “ทำการปิดและเปิดเครื่องรับสัญญาณ” เพื่อให้เครื่องรับสัญญาณเริ่มต้นทำงานใหม่

*** หากท่านมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ 1247