เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

            บริษัท พิเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PSI Corporation Co,.Ltd.) ก่อตั้งมายาวนาน กว่า 20 ปี หนึ่งในความภูมิใจของคนไทยภายใต้สินค้ายี่ห้อ PSI เป็นบริษัทผู้นำทางด้านการลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ระบบการสื่อสาร ผ่านดาวเทียมของประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

            PSI ได้เพิ่มการผลิตสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานระบบ MATV และกล้องรักษาความปลอดภัย OCS (Open Camera Security)  โดยมีทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ประกอบกับการนำเทคโลโนยี ดิจิตอลชั้นสูงมาใช้ในการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของเรามีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศในแถบ ตะวันออกกลาง อสสเตรเลีย แอฟริกา แอฟริกาใต้

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรระบบงานได้มาตรฐาน เพื่อให้องค์กรยั่งยืน

พันธกิจ

1.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันเทคโนโลยี
2.ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการเป็นเลิศ
3.สนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น
4.สร้างความพึงพอใจ และความผูกพันต่อลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าที่ดีในราคาที่เหมาะสม
5.การดำเนินงานต่างๆขององค์กรมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6.ทำธุรกิจควบคู่กับการให้ความรู้

ลูกค้าของเรา