โซล่าเซลล์ชุดนอนนา/นอนไร่ ตัวช่วยประหยัดไฟของชาวเกษตรกร

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรืออีกชื่อหนึ่งคือเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่านสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิกอน พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เหมาะสำหรับผู้ใช้ในหลาย ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่ภาคเกษตรกรรมที่ต้องการวิธีประหยัดไฟในระยะยาว

โซล่าเซลล์มีกี่ระบบ

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 3 ระบบด้วยกัน แต่ละระบบล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการใช้งานในรูปแบบใด และเลือกระบบของโซล่าเซลล์ให้ตรงกับการใช้งานของตัวเอง

 • โซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On Grid)

  เหมาะกับผู้ที่ใช้ไฟมากในช่วงกลางวัน สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แล้วใช้ได้ทันที ไม่สามารถเก็บไว้ใช้งานในเวลากลางคืนได้เพราะไม่มีแบตเตอรี่ แต่ก่อนทำการติดตั้งต้องทำการขออนุญาตการไฟฟ้าก่อน และหากผลิตได้มากกว่าที่ใช้ก็สามารถขายไฟฟ้าคืนให้กับทางการไฟฟ้าได้ โดยการผลิตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแสง ไม่ใช่อุณหภูมิ

 • โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off Grid)

  เหมาะกับผู้ที่ใช้ไฟมากในช่วงกลางวันแต่ยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน เป็นโซล่าเซลล์ที่ไม่เชื่อมกับระบบของการไฟฟ้า จึงไม่ต้องทำการอนุญาตก่อนการติดตั้ง สามารถแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วใช้ได้ทันทีเช่นกัน แต่สามารถเก็บไฟฟ้าสำรองไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลากลางคืนได้ (ระบบ Stand Alone) เหมาะกับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น พื้นที่ห่างไกล บนดอย

 • โซล่าเซลล์ระบบไฮบริด (Hybrid Grid)

  เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากตลอดทั้งวัน เป็นส่วนผสมระหว่างโซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On Grid) และโซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off Grid) หากในเวลากลางวันผลิตไฟฟ้าเกินกว่าที่ใช้จะสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลากลางคืนได้ แต่จะต่างจากโซล่าเซลล์ระบบออนกริดตรงที่ไม่สามารถขายไฟฟ้ากลับคืนให้ทางการไฟฟ้าได้ โซล่าเซลล์ระบบไฮบริดมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่จะคุ้มทุนที่สุดหากผู้ใช้ใช้ไฟมากตลอดทั้งวันเพราะปัญหาค่าไฟแพงในปัจจุบัน ทำให้โซล่าเซลล์ระบบไฮบริดได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

โซล่าเซลล์ชุดนอนนา คืออะไร ?

โซล่าเซลล์ชุดนอนนา คือ โซล่าเซลล์ที่เป็นที่นิยมใช้ของชาวเกษตรกรที่นิยมใช้ในทุ่งนาในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงจึงเป็นที่มาของคำว่า “โซล่าเซลล์ชุดนอนนา” แต่ในบางพื้นที่อาจมีการเรียกว่าโซล่าเซลล์ชุดนอนสวน ชุดนอนไร่ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ แต่ลักษณะของอุปกรณ์ในโซล่าเซลล์ชุดนอนนา หรือโซล่าเซลล์ชุดนอนไร่ ชุดนอนสวนจะมีความคล้ายคลึงกันต่างกันเพียงชื่อเรียกเท่านั้น

 แต่ในปัจจุบันการใช้โซล่าเซลล์ชุดนอนนาเริ่มนิยมไปในวงกว้างมากขึ้น มีการใช้โซล่าเซลล์ชุดนอนนาไปกับการเที่ยวตั้งแคมป์ในพื้นที่ห่างไกล หรือการเที่ยวด้วยรถบ้านไปในสถานที่ต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญของโซล่าเซลล์ชุดนอนนาคือต้องมีแบตเตอรี่ไว้กักเก็บไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง มักใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น พัดลม หลอดไฟ โดยความสามารถในการกักเก็บไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่เป็นหลัก

โซล่าเซลล์ชุดนอนนา เลือกอย่างไร?

หลายท่านอาจมีคำถามว่าโซล่าเซลล์ชุดนอนนายี่ห้อไหนดี? ดูอย่างไร? เพราะในท้องตลาดมีโซล่าเซลล์จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก จึงต้องศึกษาหาความรู้ก่อนทำการเลือกซื้อ หรืออาจลองหาข้อมูลจากโซล่าเซลล์ชุดนอนสวน ชุดนอนไร่ เพิ่มเติมได้

สิ่งที่ประกอบในโซล่าเซลล์ชุดนอนนาจะประกอบด้วยหลัก ๆ คือ แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) และแบตเตอรี่ (Battery) นอกจากนั้นยังต้องดูปัจจัยในด้านอื่น ๆ ด้วย

 • เลือกโซล่าเซลล์ชุดนอนนาให้เหมาะกับการใช้งาน โดยประเมินคร่าว ๆ ว่าเรามีความต้องการใช้ไฟเท่าไร ปริมาณการใช้ไฟต่อวันมากขนาดไหนจะมีการใช้ไฟเยอะในช่วงใด และต้องชุดโซล่าเซลล์ให้ผลิตจำนวนไฟฟ้ามากกว่าที่เราใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟไม่พอใช้
 • เลือกแผงโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) มีหลายประเภททั้ง แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells) แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) และแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  ฮาร์ฟเซลล์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) ซึ่งเราควรเลือกแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์เพราะผลิตจากซิลิกอนคุณภาพเกรดที่ดีที่สุด ให้กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าแบบอื่นถึง 4 เท่าและผลิตไฟฟ้าได้ดีแม้อยู่ในสภาวะที่แสงน้อย ใช้พื้นที่การติดตั้งน้อยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด จึงเหมาะสมที่จะเลือกทำการติดตั้งในระยะยาว เลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสมทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ได้ง่าย เพราะหากแผงโซล่าเซลล์สกปรกจะลดทอนประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลงด้วย
 • เลือกแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพ ความจุที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ไฟของผู้ใช้ และควรเป็นแบตเตอรี่แบบ Deep Cycle ที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงดันไฟฟ้า และจ่ายไฟประจุสูงได้ดีกว่าแบตเตอรี่แบบธรรมดา รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานจึงคุ้มค่าแก่การลงทุน
 • การรับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย โซล่าเซลล์ชุดนอนนาหรือโซล่าเซลล์แบบธรรมดาการรับประกันสินค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะโซล่าเซลล์ 1 ชุด มีราคาค่อนข้างสูง โซล่าเซลล์จึงต้องมีคุณภาพและบริการหลังการขายที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อในระยะยาว ยิ่งโซล่าเซลล์ชุดนอนนามีการต้องเคลื่อนย้ายเจอสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปจึงต้องมีความแข็งแรงทนทานสูง อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ต่อพ่วงต้องมีความแข็งแรงในทุกชิ้นส่วน

โซล่าเซลล์ชุดนอนนา


ต้องเป็นระบบออฟกริด หรือระบบไฮบริดเท่านั้นเพราะต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในจุดที่ต้องการยิ่งสำหรับเกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินมาก ยิ่งมีความจำเป็นในการใช้ไฟมาก การใช้โซล่าเซลล์ระบบไฮบริดจึงเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์มากกว่าในระยะยาวเพราะไม่ใช่เพียงแต่ประโยชน์ในด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยประหยัดทั้งได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟในที่อยู่อาศัย หรือการนำแบตเตอรี่ไปใช้ในจุดอื่น

โซล่าเซลล์ยี่ห้อไหนดี ?

โซล่าเซลล์ระบบไฮบริดยี่ห้อไหนดี ยี่ห้อไหนประหยัดนั้นอาจจะวัดกันได้ลำบาก แต่อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นการเลือกชุดโซล่าเซลล์ในการใช้งาน 1 ชุดมีความจำเป็นมากกว่าแค่ดูการใช้งาน และราคาที่ต้องจ่าย แต่ต้องดูไปถึงการรับประกันสินค้า บริการหลังการขาย

เราขอแนะนำ ชุดโซล่าเซลล์ HYBRID PRO 4 Deep Cycle Gel Battery 24V 100AH ในชุดจะประกอบด้วย 

 • แผงโซล่าเซลล์ MONO 440W จำนวน 8 แผง 

 • INVERTER HYBRID PRO 4 + WIFI PRO/1 EA.

 • ชุดกล่องคอนโทรล PC4/6/1EA.

 • แบตเตอรี่ Deep Cycle Gel 24V 100AH สายไฟ #25 แดง/ดำ 2M/1EA.

 • พร้อมอุปกรณ์จับยึด

PSI มีโซล่าเซลล์ระบบไฮบริดที่ให้คุณใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle ความจุเยอะ รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อุปกรณ์ เหมาะกับชาวเกษตรกร และทุกอาชีพที่ต้องการใช้ไฟปริมาณมาก งานติดตั้งมีการรับประกัน 1 ปี (ฟรีการตรวจเช็กระบบ 2 ครั้ง) แผงรับประกันคุณภาพจัดเต็มถึง 5 ปี ประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน 25 ปี สามารถดูประวัติการใช้ไฟฟ้า และจำนวนค่าไฟที่ลดลงได้แบบวันต่อวันผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ เพียงแค่โหลดแอป PSI Energy โหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play Store

เลือกชุดโซล่าเซลล์ในแบบที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ หากยังมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือ สนใจอยากติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถติดต่อ PSI เพื่อขอคำปรึกษา ได้ที่ศูนย์บริการทุกสาขาทั่วประเทศ

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PSI Call Center 1247 หรือเว็บไซต์  PSI.CO.TH รวมทั้งที่ช่องทางออนไลน์ของ PSI ทุกช่องทาง LINE: @PSI1247 FB : https://www.facebook.com/psisats 

โซล่าเซลล์ PSI ใช้แล้วไม่ผิดหวัง ช่วยคุณประหยัดไฟได้ล้านเปอร์เซ็นต์!

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดโซล่าเซลล์ สิทธิ์ค่าไฟฟรีไปใช้แบบยาว ๆ

SALE
฿199,000.00
SALE
฿189,000.00
SALE
฿259,000.00