– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่ท่อน้ำยาแอร์ยาวกว่าที่บริษัทฯ กำหนดไว้คือ 4 เมตร โดยจะคิดเพิ่มในอัตราเมตรละ 600 บาท
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่งานติดตั้งกล้อง ที่มีการใช้สายยาวเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนดไว้คือ 80 เมตร โดยจะคิดเพิ่ม ในอัตราเมตรละ 15 บาท หากเดินรางหรือเดินร้อยท่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราเมตรละ 30 บาท หรือขึ้นอยู่กับหน้างาน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณี การติดตั้งเครื่องแยกน้ำที่มีการใช้สายน้ำยาวเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนดไว้คือ 5 เมตร โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดเพิ่มในอัตราเมตรละ 30 บาท
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีการติดตั้งชุดจานที่มีการใช้สายนำสัญญาณเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนดไว้คือ 20 เมตร โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราเมตรละ 10 บาท หากหน้างานมีการเดินรางหรือเดินร้อยท่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดเพิ่มในอัตรา เมตรละ 30 บาท หรือขึ้นอยู่กับหน้างาน
– เงื่อนไขการผ่อนชำระสินค้า :สามารถผ่อนได้ที่ศูนย์บริการ PSI เท่านั้น หากซื้อผ่านตัวแทนใกล้บ้าน สามารถให้ตัวแทนพาไปทำการผ่อนชำระที่ศูนย์สาขาได้