20 ธันวาคม 2562 บมจ.ไทยคม ปรับระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม THAICOM ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

               ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 บมจ.ไทยคม จะมีการปรับระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม THAICOM ใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้จาน KU Band ไม่สามารถรับชมช่องรายการบางช่องได้ หรืออาจมีคุณภาพของสัญญาณลดลง 

               ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเปลี่ยนหัวรับสัญญาณดาวเทียมเป็นรุ่น KU Band OK1 และ OK2 โดยติดต่อศูนย์บริการและช่างมาตรฐานพีเอสไอได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้กลับมารับชมช่องรายการต่างๆ ได้ตามปกติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่