ประวัติความเป็นมา

            บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PSI Corporation Co,.Ltd.) ศูนย์รวมจานดาวเทียม แอร์ กล้องวงจรปิด ผู้ผลิตและจำหน่ายจานดาวเทียม ที่ก่อตั้งมายาวนาน กว่า 30 ปี หนึ่งในความภูมิใจของคนไทยภายใต้สินค้ายี่ห้อ PSI เป็นบริษัทผู้นำทางด้านการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ระบบการสื่อสาร ผ่านดาวเทียมของประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

            PSI ได้เพิ่มการผลิตสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานระบบ MATV และกล้องรักษาความปลอดภัย OCS (Online Camera Security)  โดยมีทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ประกอบกับการนำเทคโนโลยี ดิจิตอลชั้นสูงมาใช้ในการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของเรามีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศในแถบ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย แอฟริกา แอฟริกาใต้

โรงงานบริษัท PSI

 

ภาพการจัดอบรมช่างมาตราฐาน PSI

พันธกิจ

01

มุ่งมั่นยกระดับความรู้และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

02

ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

03

ส่งเสริมการทำงานและสร้างการมีส่วนร่วม

04

ปรับปรุงระบบการทำงานให้โปร่งใสและได้มาตรฐานสากล

05

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการองค์กร

06

ส่งมอบบริการและสินค้าในราคาที่เหมาะสม

07

สร้างความสำเร็จร่วมกับตัวแทนช่างและซัพพลายเออร์

08

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล