ค่าความถี่ OTA กล่องรับดาวเทียม


how to satellite

- C-BAND
(เมนบอร์ดสีเขียว) ความถี่ 4120 H 30000 OTA PID 4617
(เมนบอร์ดสีฟ้า) ความถี่ 4120 H 30000 OTA PID 529
- KU-BAND
(เมนบอร์ดสีเขียว) ความถี่ 12729 V 30000 OTA PID 1524
(เมนบอร์ดสีฟ้า) ความถี่ 12729 V 30000 OTA PID 1529

- C-BAND
ความถี่ 4120 H 30000 OTA PID 519
- KU-BAND
ความถี่ 12313 V 30000 OTA PID 1519

- C-BAND
ความถี่ 4120 H 30000 OTA PID 521
- KU-BAND
ความถี่ 12729 V 30000 OTA PID 1520

- C-BAND
ความถี่ 4120 H 30000 OTA PID 527
- KU-BAND
ความถี่ 12729 V 30000 OTA PID 1521

- KU-BAND
(เมนบอร์ดสีเขียว) ความถี่ 12729 V 30000 OTA PID 1523
(เมนบอร์ดสีฟ้า) ความถี่ 12729 V 30000 OTA PID 1527

- C-BAND
ความถี่ 4120 V 30000 OTA PID 4614
- KU-BAND
ความถี่ 12729 V 30000 OTA PID 1526

กลับไปหน้าแรก