พื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟก็ใช้ปั๊มได้ด้วยปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

               พลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะเป็นพลังงานสะอา […]

อพวช. ขยายฐานผู้ชมรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่กลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัดผ่านพีเอสไอสาระดี ช่อง 99

             องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ อ […]

10 เหตุผลที่มนุษย์คอนโดต้องซื้อเครื่องแยกน้ำ

                   น้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในร่างกาย […]