ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร

 

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (ประจำสาขาโคกกลอย) 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด การขาย หรือไฟฟ้า เป็นต้น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (ประจำสาขาบางแค) 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด การขาย หรือไฟฟ้า เป็นต้น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (ประจำสาขาอุดรธานี) 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด การขาย หรือไฟฟ้า เป็นต้น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (ประจำสาขาร้อยเอ็ด) 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด การขาย หรือไฟฟ้า เป็นต้น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประจำสาขาแกลง จ.ระยอง) 2 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด การขาย หรือไฟฟ้า เป็นต้น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา (ประจำสาขาสิงห์บุรี) 2 อัตรา

 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ การเงิน เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขารามคำแหง 159) 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า การตลาด การขาย เป็นต้น
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ติดตั้ง (ประจำสาขารามคำแหง) 1 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า เป็นต้น
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ติดตั้ง (ประจำสาขาปทุมธานี) 2 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า เป็นต้น
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีบุคลิคภาพดี รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการบริษัทฯ

– บ้านพักฟรี
– ค่าคอมมิชชั่น
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันอุบัติเหตุ AIA
– สวัสดิการวันเกิด
– สวัสดิการซื้อสินค้าได้ในราคาพนักงาน
– สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
– สวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณปุ้ย 080-557-9315
คุณปีใหม่ 083-045-8279