ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่การตลาด (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน ตามตกลง

รายละเอียดงาน
เงินเดือน ตามตกลง

สัมภาษณ์งานออนไลน์

รายละเอียดงาน
1. หาช่องทางใหม่การโฆษณา เพื่อให้เกิดการรับรู้ของแบรด์
2. ทำการตลาดออนไลน์
3. วิเคราะห์ Consumer Insight
4. ติดต่อประสานงานกับ Partner
5. ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
6. จัดทำเอกสารประกอบการทำงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
– สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
– สามารถวิเคราะห์ ติดตามผลการทำ Online Marketing
– มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน คิดข้อความ
– สื่อสารได้อย่างน่าสนใจและถูกต้อง
– มีส่วนช่วยในการเติบโตของยอด Follow/like/engagement และยอดขาย
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน

แผนที่ตั้งบริษัท PSI