ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่การตลาด (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน ตามตกลง

รายละเอียดงาน
เงินเดือน ตามตกลง

สัมภาษณ์งานออนไลน์

รายละเอียดงาน
1. หาช่องทางใหม่การโฆษณา เพื่อให้เกิดการรับรู้ของแบรด์
2. ทำการตลาดออนไลน์
3. วิเคราะห์ Consumer Insight
4. ติดต่อประสานงานกับ Partner
5. ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
6. จัดทำเอกสารประกอบการทำงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
– สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
– สามารถวิเคราะห์ ติดตามผลการทำ Online Marketing
– มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน คิดข้อความ
– สื่อสารได้อย่างน่าสนใจและถูกต้อง
– มีส่วนช่วยในการเติบโตของยอด Follow/like/engagement และยอดขาย
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน
2. ผู้จัดการสาขา (โซนภาคอีสาน) 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน ตามตกลง 

รายละเอียดงาน
1.บริหารยอดขายสาขาและดำเนินงานขาย ให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และสรุปผลการขาย
3.เปิดตลาดใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย
4.ออกเยี่ยมลูกค้าเก่า/ใหม่ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

***สถานที่ทำงาน ประจำที่ภาคอีสาน***

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย-หญิง อายุ 27 – 35 ปี
-การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการขาย , การตลาด
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
-มีภาวะเป็นผู้นำ ,มีความสามารถในการบริหารทีมงาน
-สามารถขับรถยนต์ได้ (ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก) และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
3. ผู้จัดการสาขา (โซนภาคกลาง) 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน ตามตกลง 

รายละเอียดงาน
1.บริหารยอดขายสาขาและดำเนินงานขาย ให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และสรุปผลการขาย
3.เปิดตลาดใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย
4.ออกเยี่ยมลูกค้าเก่า/ใหม่ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

***สถานที่ทำงาน ประจำที่ภาคอีสาน***

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย-หญิง อายุ 27 – 35 ปี
-การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการขาย , การตลาด
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
-มีภาวะเป็นผู้นำ ,มีความสามารถในการบริหารทีมงาน
-สามารถขับรถยนต์ได้ (ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก) และมีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน

แผนที่ตั้งบริษัท PSI