ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น Android (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • (สำนักงานใหญ่) เลขที่588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
รายละเอียดงาน
 • เขียน Application Android บน Android Mobile / Table
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี / ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Computer Science
 • มีความสามารถเขียน RESTFUL,Web Service,JSON,XML,Library และ API
 • มีความคุ้ยเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนภาษา Java หรือ Kotlin  ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้ Gif ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ร่วมกับทีมได้
 • พัฒนา Application โดยใช้ Android  Studio
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครงาน
2. เจ้าหน้าที่ติดตั้ง สาขารามคำแหง (จำนวน 2 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขารามคำแหง เลขที่ 2 ซ.รามคำแหง159 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

รายละเอียดงาน

 • งานบริการติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า

 • งานเบิก-คืนสินค้าที่ใช้ในการติดตั้ง

 • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและทรัพย์สินที่ได้รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า  หรืออิเล็กทรอนิกส์

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • มีประสบการณ์ด้านช่างอย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และสามารถรับแรงกดดันได้

สมัครงาน
3. เจ้าหน้าที่ขาย สาขาบางแค (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขาบางแค เลขที่ 467 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160

รายละเอียดงาน

 • งานนำเสนอขายสินค้า

 • งานดูแลทรัพย์สินที่ได้รับผิดชอบ

 • งานเปิดตลาดใหม่

 • งานออกเยี่ยมลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
4. เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง สาขาระยอง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขาระยอง เลขที่9 ม.9 ( แยกหมอเปลี่ยน ) ถ.บ้านบึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รายละเอียดงาน

 • รักษาฐานลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่

 • ต้อนรับและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูง

 • ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5. เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง สาขานครราชสีมา (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการสาขา PSI สาขานครราชสีมา เลขที่ 66/16 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

รายละเอียดงาน

 • งานนำเสนอขายสินค้า

 • งานออกเยี่ยมลูกค้า

 • งานส่งสินค้า

 • งานรวบรวมเอกสารการขายของลูกค้า

 • งานดูแล บำรุงรักษารถขนส่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
6. เจ้าหน้าที่สต๊อก สาขาปากช่อง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการสาขา PSI สาขาปากช่อง เลขที่ 209 ม.1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ขาเข้า กทม. ก่อนถึงปั๊มบางจาก 300 เมตร

รายละเอียดงาน

 • งานบริหารจัดการยอดสินค้าในสต๊อก

 • งานตรวจนับสิน้าคงเหลือ

 • งานจ่ายสินค้าตามใบ PO

 • งานจัดเรียงสินค้า

 • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิงอายุ 22-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานในระดับพอใช้

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี

 • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
7. เจ้าหน้าที่สต๊อก สาขาทุ่งสง (จำนวน 1 คน)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการสาขา PSI สาขาทุ่งสง เลขที่ 66/15 ม.2 ถ.เอเชีย 41 (ถนน นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี) ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง

รายละเอียดงาน

 • งานบริหารจัดการยอดสินค้าในสต๊อก

 • งานตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 • งานจ่ายสินค้าตามใบ PO

 • งานจัดเรียงสินค้า

 • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิงอายุ 22-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานในระดับพอใช้

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี

 • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
8. เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง สาขาทุ่งสง (จำนวน 1 คน)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการสาขา PSI สาขาทุ่งสง เลขที่ 66/15 ม.2 ถ.เอเชีย 41 (ถนน นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี) ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง

รายละเอียดงาน

 • รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่

 • นำเสนอขายสินค้า

 • ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 • งานดูแลและบำรุงรักษารถขนส่ง

 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถรับแรงกดดันได้

 • มีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

แผนที่ตั้งบริษัท PSI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.