ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น Android (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
สถานที่ปฏิบัติงาน
  • (สำนักงานใหญ่) เลขที่588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
รายละเอียดงาน
  • เขียน Application Android บน Android Mobile / Table
คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี / ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Computer Science
  • มีความสามารถเขียน RESTFUL,Web Service,JSON,XML,Library และ API
  • มีความคุ้ยเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
  • สามารถเขียนภาษา Java หรือ Kotlin  ได้อย่างชำนาญ
  • สามารถใช้ Gif ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ร่วมกับทีมได้
  • พัฒนา Application โดยใช้ Android  Studio
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครงาน


แผนที่ตั้งบริษัท PSI