ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น Android (จำนวน 1 อัตรา)
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • (สำนักงานใหญ่) เลขที่588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
รายละเอียดงาน
 • เขียน Application Android บน Android Mobile / Table
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี / ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Computer Science
 • มีความสามารถเขียน RESTFUL,Web Service,JSON,XML,Library และ API
 • มีความคุ้ยเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนภาษา Java หรือ Kotlin  ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้ Gif ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ร่วมกับทีมได้
 • พัฒนา Application โดยใช้ Android  Studio
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครงาน
2. เจ้าหน้าที่ติดตั้ง สาขารามคำแหง (จำนวน 2 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขารามคำแหง เลขที่ 2 ซ.รามคำแหง159 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

รายละเอียดงาน

 • งานบริการติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า

 • งานเบิก-คืนสินค้าที่ใช้ในการติดตั้ง

 • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและทรัพย์สินที่ได้รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า  หรืออิเล็กทรอนิกส์

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • มีประสบการณ์ด้านช่างอย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และสามารถรับแรงกดดันได้

สมัครงาน
3. เจ้าหน้าที่ขาย สาขาบางแค (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขาบางแค เลขที่ 467 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160

รายละเอียดงาน

 • งานนำเสนอขายสินค้า

 • งานดูแลทรัพย์สินที่ได้รับผิดชอบ

 • งานเปิดตลาดใหม่

 • งานออกเยี่ยมลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
4. เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง สาขาระยอง (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขาระยอง เลขที่9 ม.9 ( แยกหมอเปลี่ยน ) ถ.บ้านบึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รายละเอียดงาน

 • รักษาฐานลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่

 • ต้อนรับและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูง

 • ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5. เจ้าหน้าที่เทคนิคโทรคมนาคม (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน PSI สาขารามคำแหง เลขที่2 ซ.รามคำแหง 159
  เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

เงินเดือน

 • 15,000-20,000 บาท ตามความสามารถ ( ไม่รวมค่าที่พัก 2,500 บาท )

รายละเอียดงาน

 • ให้บริการข้อมูล รวมถึงการแก้ปัญหา สินค้ากลุ่ม ชุดรับสัญญาณทีวีดาวเทียมผ่านทาง LINE และ ทางโทรศัพท์

 • จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูปจานดาวเทียม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านอิเล็กทรอนิกส์

 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และรับแรงกดดันได้ดี

สมัครงาน
6. เจ้าหน้าที่ตัดต่อและเซนเซอร์รายการ (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • (สำนักงานใหญ่) เลขที่588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250

เงินเดือน

 • 15,000-25,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • ตัดต่อ แบ่งเบรค เซ็นเซอร์สารคดี

 • ตัดต่อสปอตโปรโมท สกู๊ปพิเศษ

 • ตรวจสอบรายการ

คุณสมบัติ

 • 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้

 • มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการเซนเซอร์

 • มีความละเอียดรอบครอบในการพิจารณาเซนเซอร์

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • ทัศนคติดี มีจิตอาสา

 • สามารถทำ CG ได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครงาน

แผนที่ตั้งบริษัท PSI