ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่สต็อก สาขาแม่สอด (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

100-100 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จ.ตาก

เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาท +ค่าคอมมิชชั่นและค่าที่พัก

รายละเอียดงาน
1.จัดการคลังสินค้าในสต็อกให้เพียงพอและเหมาะสมกับยอดขาย
2.จ่ายสินค้าตามใบ PO
3.ตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามรายงานในระบบ
4.ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่คลัง

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า เบิกจ่ายสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรับผิดชอบ, มีความอดทน
  5. มีใจรักงานบริการ/ไหวพริบดีและมี service mind
  6. กล้าพูดกล้าแสดงออก
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

    **หากสามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ และขับรถยนต์ได้ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ**

สมัครงาน
2. เจ้าหน้าที่ขาย สาขารามคำแหง (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

2 ซอย รามคำแหง 159 แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 15,000 บาท +ค่าคอมมิชชั่นและค่าที่พัก

รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้า PSI (ขายงานโครงการ-งานติดตั้ง)
2. หาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้ารายเก่าของบริษัท
3. เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขาย

จ้างในนามบริษัท พีเอสไอ เซอร์วิส (เป็นบริษัทในเครือ)

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาขายหรือการตลาด
– ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้โปรแกรมคอนพิวเตอร์พื้นฐานได้
– มีความรับผิดชอบ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– มีใจรักในงานขายและบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
3. เจ้าหน้าที่ขาย สาขาบางแค (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 467 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 15,000 บาท +ค่าคอมมิชชั่นและค่าที่พัก

รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้า PSI (ขายงานโครงการ-งานติดตั้ง)
2. หาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้ารายเก่าของบริษัท
3. เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขาย

จ้างในนามบริษัท พีเอสไอ เซอร์วิส (เป็นบริษัทในเครือ)

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาขายหรือการตลาด
– ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้โปรแกรมคอนพิวเตอร์พื้นฐานได้
– มีความรับผิดชอบ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– มีใจรักในงานขายและบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน
4. เจ้าหน้าที่ขาย สาขาปทุมธานี (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 98 หมู่ 10 คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

เงินเดือน 15,000 บาท +ค่าคอมมิชชั่นและค่าที่พัก

รายละเอียดงาน
1. นำเสนอขายสินค้า PSI (ขายงานโครงการ-งานติดตั้ง)
2. หาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้ารายเก่าของบริษัท
3. เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขาย

จ้างในนามบริษัท พีเอสไอ เซอร์วิส (เป็นบริษัทในเครือ)

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาขายหรือการตลาด
– ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้โปรแกรมคอนพิวเตอร์พื้นฐานได้
– มีความรับผิดชอบ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
– มีใจรักในงานขายและบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน

แผนที่ตั้งบริษัท PSI