ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น Android (จำนวน 1 อัตรา)
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • (สำนักงานใหญ่) เลขที่588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
รายละเอียดงาน
 • เขียน Application Android บน Android Mobile / Table
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี / ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Computer Science
 • มีความสามารถเขียน RESTFUL,Web Service,JSON,XML,Library และ API
 • มีความคุ้ยเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนภาษา Java หรือ Kotlin  ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้ Gif ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ร่วมกับทีมได้
 • พัฒนา Application โดยใช้ Android  Studio
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครงาน
2. เจ้าหน้าที่ติดตั้ง สาขารามคำแหง (จำนวน 2 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขารามคำแหง เลขที่ 2 ซ.รามคำแหง159 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

รายละเอียดงาน

 • งานบริการติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า

 • งานเบิก-คืนสินค้าที่ใช้ในการติดตั้ง

 • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและทรัพย์สินที่ได้รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า  หรืออิเล็กทรอนิกส์

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • มีประสบการณ์ด้านช่างอย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และสามารถรับแรงกดดันได้

สมัครงาน
3. เจ้าหน้าที่ขาย สาขาบางแค (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขาบางแค เลขที่ 467 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160

รายละเอียดงาน

 • งานนำเสนอขายสินค้า

 • งานดูแลทรัพย์สินที่ได้รับผิดชอบ

 • งานเปิดตลาดใหม่

 • งานออกเยี่ยมลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
4. เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง สาขาระยอง (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการ PSI สาขาระยอง เลขที่9 ม.9 ( แยกหมอเปลี่ยน ) ถ.บ้านบึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รายละเอียดงาน

 • รักษาฐานลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่

 • ต้อนรับและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูง

 • ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
5. เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง สาขานครราชสีมา (จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการสาขา PSI สาขานครราชสีมา เลขที่ 66/16 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

รายละเอียดงาน

 • งานนำเสนอขายสินค้า

 • งานออกเยี่ยมลูกค้า

 • งานส่งสินค้า

 • งานรวบรวมเอกสารการขายของลูกค้า

 • งานดูแล บำรุงรักษารถขนส่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
6. เจ้าหน้าที่สต๊อก สาขาทุ่งสง (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการสาขา PSI สาขาทุ่งสง เลขที่ 66/15 ม.2 ถ.เอเชีย 41 (ถนน นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี) ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง

รายละเอียดงาน

 • งานบริหารจัดการยอดสินค้าในสต๊อก

 • งานตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 • งานจ่ายสินค้าตามใบ PO

 • งานจัดเรียงสินค้า

 • งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิงอายุ 22-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานในระดับพอใช้

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี

 • หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
7. เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง สาขาทุ่งสง (จำนวน 1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการสาขา PSI สาขาทุ่งสง เลขที่ 66/15 ม.2 ถ.เอเชีย 41 (ถนน นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี) ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง

รายละเอียดงาน

 • รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่

 • นำเสนอขายสินค้า

 • ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 • งานดูแลและบำรุงรักษารถขนส่ง

 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถรับแรงกดดันได้

 • มีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

แผนที่ตั้งบริษัท PSI