ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่พัฒนา Web App & Api
จำนวนที่รับสมัคร
 • 1 อัตรา
เงินเดือน
 • 30,000-50,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • 588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสาวนหลวง กทม. 083-045-8279
คุณสมบัติ
 • ทุกเพศอายุ 28-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้าน PHP(Codeigniter3, Laravel, YII, Framework), APACHE, SQL SERVER, MYSQL, API, JSON ,XML, Linux(ubuntu version 16 หรือ 18)
 • มีความรู้และเขียน javascript (Nodejs) ได้ดี
 • มีความเข้าใจคำสั่ง SQL และเขียน Query ได้ดี
 • มีความสามารถวิเคราะห์ระบบงานได้ และเขียนโปรแกรมตาม requirement ได้
 • พัฒนาระบบและแก้ไขให้ทำงานตามความต้องการ
 • สามารถเรียนรู้การใช้งาน framework ต่างๆและใช้งานได้อย่างดี
สมัครงาน
จนท.ขาย-ขนส่ง (สาขาเชียงใหม่)
จำนวนที่รับสมัคร
 • 1 อัตรา
เงินเดือน
 • 12,000 บาท + ค่าคอมมิชั่น
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เลขที่ 54 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 081-473-3720
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สมัครงาน
จนท.ขาย-ขนส่ง (สาขาเพชรบูรณ์)
จำนวนที่รับสมัคร
 • 1 อัตรา
เงินเดือน
 • 12,000 บาท + ค่าคอมมิชั่น
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เลขที่ 97 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 095-723-2824
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สมัครงาน
จนท.ขาย-ขนส่ง (สาขาโคกกลอย)
จำนวนที่รับสมัคร
 • 1 อัตรา
เงินเดือน
 • 12,000 บาท + ค่าคอมมิชั่น
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เลขที่ 8/15 ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 081-464-0144
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สมัครงาน
จนท.สต็อก (สาขาพิษณุโลก)
จำนวนที่รับสมัคร
 • 1 อัตรา
เงินเดือน
 • 11,000 บาท + ค่าคอมมิชั่น
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เลขที่ 456/41 หมู่ที่ 8 ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก: 055 224 249
คุณสมบัติ
 • เพศ ช/ญ อายุ25-35ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานบริการ/ไหวพริบดีและมี service mind
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถยกของหนักได้
สมัครงาน
จนท.สนับสนุนงานสาขา/ธุรการบัญชี (สาขาพิษณุโลก)
จำนวนที่รับสมัคร
 • 1 อัตรา
เงินเดือน
 • 12,000 บาท + ค่าคอมมิชั่น
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เลขที่ 456/41 หมู่ที่ 8 ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก: 055 224 249
คุณสมบัติ
 • เพศ ช/ญ อายุ25-35ปี
 • ปวส.ขึ้นไป (สาขาบัญชี/การจัดการทั่วไป)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความระเอียดรอบคอบและมีไหวพริบดี และมี service mind
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สมัครงาน
จนท.ขับรถผู้บริหาร
จำนวนที่รับสมัคร
 • 2 อัตรา
เงินเดือน
 • 18,000-20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • เลขที่588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสาวนหลวง กทม. 083-045-8279
คุณสมบัติ
 • เพศ ช/ญ อายุ30-40 ปี
 • วุฒิม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร 5 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครงาน

แผนที่ตั้งบริษัท PSI