คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย อายุ 23 – 35  ปี
  • การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
  • มีทักษะด้านการขาย
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่