อาการและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ จุดตรวจสอบ
แอร์เปิดไม่ติด                                                      ตรวจสอบ Power Supply และ PCB
แอร์ไม่เย็น                                                      ตรวจสอบ Service Port Pressure น้ำยาแอร์ และกระแสไฟ
เสียงดังมีอาการสั่น                                                      ตรวจสอบดูว่าพื้นที่ติดตั้งเหมาะสมหรือไม่

ERROR CODE แอร์ PSI จากหน้าจอ LED

รหัส ความหมาย
E1                                                       เซ็นเซอร์ของอุณหภูมิห้องมีปัญหา
E2                                                       เซ็นเซอร์ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมีปัญหา
E4                                                       ตัวคอยล์เย็น EEPROM มีปัญหา
E14                                                       มอเตอร์พัดลมของคอยล์เย็นทำงานผิดปกติ