ERror Code Air

อาการและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบจุดตรวจสอบ
แอร์เปิดไม่ติดตรวจสอบ Power Supply และ PCB
แอร์ไม่เย็น ตรวจสอบ Service Port Pressure น้ำยาแอร์ และกระแสไฟ
เสียงดังมีอาการสั่น ตรวจสอบดูว่าพื้นที่ติดตั้งเหมาะสมหรือไม่

ERROR CODE แอร์ PSI จากหน้าจอ LED

รหัสความหมาย
E1 เซ็นเซอร์ของอุณหภูมิห้องมีปัญหา
E2 เซ็นเซอร์ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมีปัญหา
E4ตัวคอยล์เย็น EEPROM มีปัญหา
E14มอเตอร์พัดลมของคอยล์เย็นทำงานผิดปกติ