ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อสินค้าลงในช่องค้นหา
  • ลูกค้าทำการเลือกสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาจากหมวดหมู่ประเภทสินค้า
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก)
ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
เลือกสินค้าที่ต้องการ
สั่งซื้อและชำระเงิน
แจ้งชำระเงินผ่านอีเมล์

          เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ จะได้อีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า และลิงก์ Confirm payment เพื่อแจ้งชำระเงินไปยังอีเมล์ 

 

  • หน้าแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์
  • log in เข้าสู่ระบบเพื่อเลือกเมนูคำสั่งซื้อ
  • หน้าแจ้งชำระเงิน
ติดตามสถานะจาก MY ACCOUNT ของลูกค้า
  • log in เข้าสู่ระบบและเลือกเมนูคำสั่งซื้อ 
ติดตามสินค้าจากเลข Tracking
  • log in เข้าสู่ระบบและเลือกเมนูคำสั่งซื้อ