SALES OFFICER (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการขาย)

คุณศราวุธ มะขาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการขาย ของบริษัทพีเอสไอฯ ได้แนะนำ และทำการติดตั้งงานระบบ MASTER TV ให้แก่ ผู้จัดการบัวหลวงอมตะอพาร์ทเม้นท์ 

Bualuang Amata Apartment

บัวหลวงอพาร์ทเม้นท์อมตะ เป็นสถานที่เราดำเนินการติดตั้งระบบงาน Master TV โดยเราได้วางระบบด้วยช่างมืออาชีพ ให้ท่านวางใจได้ในคุณภาพและผลงาน