วิธีการดูย้อนหลังกล้อง OCS-8

วิธีการดูย้อนหลังกล้อง OCS-8

1.คลิกเมาส์ขวา เลือก “ดูย้อนหลัง”
2.เลือก “เข้าสู่ระบบ”
3.เลือก “วันที่ต้องการดูย้อนหลัง” 📆
4.เลือก “เวลาการเริ่มและเวลาสิ้นสุด” 
5.เลือก “ค้นหาประเภทที่ต้องการดูย้อนหลัง”
6.ทำเครื่องหมาย  กล้อง 📹 ที่ต้องการ
ดูย้อนหลัง เลือก “ค้นหา”
7.ดับเบิ้ลคลิก “เวลาที่ต้องการดูย้อนหลัง”
8.จะปรากฏวีดีโอที่บันทึกไว้ 📹

ocs8
–เป็นอันเสร็จขั้นตอน–
PSI OCS 
เพราะเราห่วงใยคุณ💐