ร่วมงานกับเรา

IT Support จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support / ระบบ Network  3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก/ตัดต่อ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการออกแบบกราฟิก/ตัดต่อ  2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม  Photoshop, Illustrator,After Effects, Premiere Pro, 3D MAX ,C4D, ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ Packaging Design จะพิจรณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการสาขา จำนวน 2 อัตรา (โซนภาคอีสาน)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี    สาขาวิชาการขายหรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด หรืออาจเคยเป็นผู้จัดการร้านมาก่อน
 • มีความสามารถในการบริหารคน และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และพักอาศัยที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ (ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีนและอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ หรือการประสานงานต่างประเทศ 1-3 ปี
 • สามารถใช้การสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสารธุรกิจได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • หรือเคยมีประสบการณ์ด้านการนำเข้า/ส่งออก พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่ติดตั้ง (สาขาปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง  21 – 30  ปี  (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการเรียน รด.)
 • การศึกษาระดับ ปวช, ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิค, ไฟฟ้า และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านงานช่างหรือประ บการณ์ด้านติดตั้งจานดาวเทียม,กล้องวงจรปิด,แอร์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา (ประจำสาขาปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุระหว่าง  23 – 35  ปี 
 • การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือการจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขารามคำแหง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจานดาวเทียม,กล้อง,แอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี่

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการแผนกพัฒนาและระบบบริหารบุคคล

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากร 7 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการด้านการบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล HRIS
 • มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาบุคลากรได้
 • มีความรู้การบริหารผลงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เลขานุการบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิศึกษาระดับปริญญาตรีโท สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายของการบริหารงานบริษัท(มหาชน)
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นเลขานุการผู้บริหารระดับ CEO/DCEO ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัท (มหาชน) และมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ รับเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และเจรจาต่อรองที่ดี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 – 40 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีโท ด้านการบริหารการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าในระบบงานการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ

ผู้จัดการสาขา (ภาคกลาง)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี    สาขาวิชาการขายหรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด หรืออาจเคยเป็นผู้จัดการร้านมาก่อน
 • มีความสามารถในการบริหารคน และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และพักอาศัยที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ (ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก

เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.,/ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ มีใบอนุญาตขับขี

Benefits

 • หอพักสวัสดิการพนักงาน(พักฟรี) + บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
 • เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบัติ
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 50,000 บาท
 • เงินสวัสดิการพิธีมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • เงินสวัสดิการเยี่ยมไข้ (กรณี Admission)
 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • สวัสดิการวันเกิดพนักงาน หยุด 1 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อื่นๆ

ส่ง Resume มาที่ rattana_hr@psisat.com หรือ โทร: 083-045-8279 (คุณเป้)

สมัครด้วยตนเองที่ 588 อาคาร PSI Hollding ซอยศรีนครินทร์ 16 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250