บริการช่วยเหลือ

การรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น PSi Care / ข้อกำหนดในการรับประกันสินค้า

สมัครรับข้อมูลผ่านระบบ SMS

สมัครรับข้อมูลจาก PSI ผ่าน ระบบ SMS พิมพ์ PSIPR เว้นวรรค ใส่ชื่อ จังหวัด ส่งมาที่หมายเลข 4520889

ติชม/แนะนำ ให้ข้อมูล

ผู้ใช้/ช่าง ส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่โดยตรง ผู้ให้บริการช่องรายการ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่น PSI Care

แอพพลิเคชั่นตรวจเช็คดูแลและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ PSI สามารถลงทะเบียนเพื่อระบุวันเริ่มรับประกัน-หมดประกันของผลิตภัณฑ์ บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ PSI ของคุณทั้งหมดรวมถึงสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณถึงกำหนดการที่ต้องได้รับการดูแลได้

ดาวน์โหลด

PSI Call Center

ค้นหาศูนย์บริการ

คำถามที่พบบ่อย

Tech Support

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

สื่อส่งเสริมการขาย

สื่อส่งเสริมการขายแนะนำตัวสินค้าวิธีการใช้งานเบื้องต้น ฯ

คัมภีร์ดาวเทียมออนไลน์

E-Book คัมภีร์ดาวเทียมออนไลน์ฉบับแรก-เล่มล่าสุด

คู่มือการใช้งานต่างๆ

คู่มือ การติดตั้งจานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ

สายด่วนบริการ ติดต่อสอบถาม โทร: 1247