เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Fixed 10000 BTU (รุ่น A10)

16,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Fixed 13000 BTU (รุ่น A13)

18,500.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Fixed 18000 BTU (รุ่น A18)

27,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 10000 BTU (รุ่น AI10)

18,500.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 13000 BTU (รุ่น AI13)

21,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 18000 BTU (รุ่น AI18)

29,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 24000 BTU (รุ่น AI24)

36,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air รุ่น EA10

16,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air รุ่น EA13

18,500.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air รุ่น EA18

27,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air รุ่น EA24

32,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 11000 BTU รุ่น EI11 (2018)

18,500.00 ฿