เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 11000 BTU รุ่น EI11 (2018)

18,500.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 15000 BTU รุ่น EI15 (2018)

21,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 20000 BTU รุ่น EI20 (2018)

29,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

แอร์ Inverter 27000 BTU รุ่น EI27 (2018)

36,000.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air EI11 (2019)

17,400.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air EI15 (2019)

19,800.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air EI20 (2019)

27,800.00 ฿

เครื่องปรับอากาศ

PSI Air EI27 (2019)

34,700.00 ฿