เครื่องแยกน้ำ รุ่น WE

12,900.00 ฿

  • ผ่านมาตรฐาน 5 Checkpoints
  • เทคโนโลยี Water extractor
  • ติดตั้งง่ายกับก๊อกน้ำในบ้าน
  • กรองน้ำได้มากลดการซ่อมบำรุง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าน้ำดื่มอื่นๆ
  • กำจัดสิ่งปนเปื้อน แบคทีเรีย และไวรัส