เครื่องแยกน้ำ PSI รุ่น WE2

17,900.00 ฿

  • สะอาดล้าน %

  • แสดงค่าคุณภาพน้ำ เข้า/ออก

  • เทคโนโลยีแยกน้ำ WE

  • แยกน้ำสะอาด 64 ล./ซม.

  • กรองได้มาก ทนทาน

  • ผ่านมาตรฐาน 5 Checkpoints

  • กำจัดสิ่งปนเปื้อน แบคทีเรีย และไวรัส