บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา

บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

  • ผู้จัดการสาขา จำนวน 2 อัตรา
  •  หัวหน้าติดตั้ง (ประจำสาขารามคำแหง159) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ติดตั้ง (ประจำสาขารามคำแหง159 , สาขาปทุมธานี) จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาปทุมธานี) จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ