ศูนย์บริการ PSI สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช)

Home » ศูนย์บริการ PSI สาขาทุ่งสง (นครศรีธรรมราช)
เลขที่ 66/15 หมู่ที่ 2 ถนนเอเชีย 41 (ถนน นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี) ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80110
โทรศัพท์: 086-475-9002 ,095-423-3779
ขอเส้นทางจาก:
เส้นทางไป:
เลขที่ 66/15 หมู่ที่ 2 ถนนเอเชีย 41 (ถนน นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี) ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80110