ศูนย์บริการ PSI สาขาพิษณุโลก

Home » ศูนย์บริการ PSI สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 456/41 หมู่ที่ 8 ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 65000
โทรศัพท์: 055-224249, 083-4121331, 081-6431992 ผจก.
ขอเส้นทางจาก:
เส้นทางไป:
เลขที่ 456/41 หมู่ที่ 8 ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 65000