ศูนย์บริการ PSI สาขาหาดใหญ่ (สงขลา)

Home » ศูนย์บริการ PSI สาขาหาดใหญ่ (สงขลา)
เลขที่ 1305 หมู่ 3 ถนเลี่ยงเมือง(เอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110
โทรศัพท์: 074-536550, 080-8643331
ขอเส้นทางจาก:
เส้นทางไป:
เลขที่ 1305 หมู่ 3 ถนเลี่ยงเมือง(เอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110