ศูนย์บริการ PSI สาขาเชียงใหม่

Home » ศูนย์บริการ PSI สาขาเชียงใหม่
54 หมู่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่, 50000
โทรศัพท์: 053-308918, 053-308919 FAX: 053-308008
ขอเส้นทางจาก:
เส้นทางไป:
54 หมู่ 3 ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่, 50000