เครื่องรับสัญญาณ PSI รุ่น S4

฿1,590.00

  • สามารถรับชมช่อง YouTube
  • สามารถเชื่อมต่อ Wifi
  • Digital TV
  • มีช่องเสียบ USB
  • สามารถใช้มือถือควบคุมการทำงานได้เหมือนกับกล่องรับสัญญาณ S2+

* รองรับเฉพาะเสาอากาศหรือเสาก้างปลาเท่านั้น