Tag Archives: จานดำพีเอสไอ

ช่องหาย!!! เกิดอะไรขึ้น

ช่องหาย!          สามารถเกิดได […]

จานดำใหญ่ กับ จานดำเล็ก แตกต่างกันอย่างไร?

เคยแอบสงสัยเหมือนกันนะว่า “จานดาวเทียม” นอก […]