Tag Archives: จานดำพีเอสไอ

ช่องหาย!!! เกิดอะไรขึ้น

ช่องหาย! สามารถเกิดได้จากหลายกรณี แต่เป็นความโชคดีที่เร […]

จานดำใหญ่ กับ จานดำเล็ก แตกต่างกันอย่างไร?

เคยแอบสงสัยเหมือนกันนะว่า “จานดาวเทียม” นอก […]