Tag Archives: OTA

ทำไมกล่อง PSI ถึง OTA ไม่ได้

            ทําไมกล่อง PSI ถึง OTA ไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหา […]

ช่องหาย!!! เกิดอะไรขึ้น

ช่องหาย! สามารถเกิดได้จากหลายกรณี แต่เป็นความโชคดีที่เร […]