โครงการตูนนี่ สานความฝัน ปันความสุข พีเอสไอร่วมบริจาคเครื่องแยกน้ำ และชุดจานดาวเทียม